Ács képzés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. sorszámú Ács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ács
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat:-
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 ABC
      3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7513ÁcsÁllványozó
3.1.3.Állványszerelő
3.1.4.Csőállványozó
3.1.5.Dúcolat készítő
3.1.6.Építményzsaluzat-szerelő
3.1.7.Faállványozó
3.1.8.Fatetőszerkezet-gyártó
3.1.9.Fedélszerkezet-készítő
3.1.10.Födémzsaluzó
3.1.11.Magasépítési ács-állványozó
3.1.12.Zsaluzó
3.1.13.Zsaluzóács

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetekhez zsalut készít,  zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatokat szerel, a betont bedolgozza és homlokzati fémállványokat  szerel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit
– ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során
– felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
– ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását
– gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
– átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
– alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat
– alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét
– értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat
– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani
– használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
– tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit
– méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát
– összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását
– összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát
– bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát
– rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az anyagokat
– elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati rendszereit
– elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását
– összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, kúszózsaluzatokat
– ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést végezni
– bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát
– bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását
– monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból
– zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás alapján
– zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni
– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját
– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáró elemeit
– elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését
– bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését
– hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani
– faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani, megerősíteni, átalakítani
– előregyártott faszerkezeteket beépíteni
– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket
– betartani a biztonsági előírásokat
– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
– baleset esetén az előírások szerint eljárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 582 02Építményzsaluzat és fémállvány szerelőrészszakképesítés
3.3.4.31 582 06Zsaluzóácsrészszakképesítés
3.3.5.34 582 02Bádogosazonos ágazat
3.3.6.34 582 13Burkolóazonos ágazat
3.37.34 582 04Festő, mázoló, tapétázóazonos ágazat
3.3.8.54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat
3.3.9.34 582 07Kőfaragó, műköves és épületszobrászazonos ágazat
3.3.10.34 582 14Kőművesazonos ágazat
3.3.11.54 582 03Magasépítő technikusazonos ágazat
3.3.12.54 582 04Mélyépítő technikusazonos ágazat
3.3.13.34 582 10Szárazépítőazonos ágazat
3.3.14.34 582 15Tetőfedőazonos ágazat
3.3.15.34 582 11Útépítőazonos ágazat
3.3.16.54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat
3.3.17.54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.6.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.7.10102-12Hagyományos zsaluzat és állványzata
4.8.10318-12Rendszerzsaluzatok és állványok
4.9.10100-12Állványzatok
4.10.10319-12Fémszerkezetű állványok
4.11.11689-16Ácsszerkezetek
4.12.11690-16Gépkezelés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.6.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.7.10102-12Hagyományos zsaluzat és állványzatagyakorlati
5.2.8.10318-12Rendszerzsaluzatok és állványokírásbeli
5.2.9.10100-12Állványzatokírásbeli
5.2.10.10319-12Fémszerkezetű állványokgyakorlati
5.2.11.11689-16Ácsszerkezetekírásbeli, gyakorlati
5.2.12.11690-16Gépkezelésgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Zsaluzóács feladatok elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése: Pillér zsaluzat készítése hagyományos zsaluzattal
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Rendszerzsaluzatok, homlokzati fémállványok szerelése, bontása a kiosztási rajzok és anyagkigyűjtések alapján
A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű sík födémszerkezet kitűzése, zsaluzása rendszerzsaluzattal, és homlokzati fémállvány szerelése, bontása
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat aránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Ács feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Fedélszerkezet építése
A vizsgafeladat időtartama: 240perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott faanyag gépi megmunkálása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 5 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakóépület fedélidom szerkesztése, a fedélszerkezethez szükséges anyagmennyiség számítása és dokumentálása, és a tervezett munkáról a számla elkészítése. Zsaluzati rajzok készítése (lábazat vagy födémlemez, vagy gerenda). Zsalu és állványrajzok értelmezése, kiosztása, anyag kigyűjtése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A) Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és ezek munkavédelmi előírásai
B) Hagyományos és rendszerzsaluzatokra, állványrendszerekre és homlokzati fémállványokra vonatkozó előírások, utasítások
A vizsgafeladat ismertetése:
A) A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza
B) A zsaluzatok és állványok anyagai, típusok kialakítása, felhasználási területe, szereléstechnológiai, munkavédelmi utasítása, és a zsalu és állványrajzok, anyagkigyűjtések, táblázatok értelmezése
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 420 perc
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mérő, kitűző, jelölő eszközök
6.3.Faipari kéziszerszámok
6.4.Faipari kézi elektromos kisgépek
6.5.Faipari telepített gépek
6.6.Szintezőeszközök, műszerek
6.7.Betonbedolgozó eszközök, gépek
6.8.Betonfelület csiszoló, javító eszközök
6.9.Zsalu és állványrendszerek szerelő, karbantartó, megmunkáló kéziszerszámok
6.10.Szereléshez szükséges létra, állvány
6.11.Szerelőszerszámok
6.12.Állványkezelő célszerszámok
6.13.Bontószerszámok
6.14.Műszaki dokumentációk, kiadványok, zsalu és állványrajzok
6.15.Számítógép
6.16.Szoftverek
6.17.Nyomtató, irodatechnikai eszközök
6.18.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, felszerelések berendezések
6.19.Anyagmozgató gépek, eszközök

 

7. EGYEBEK