Bemutatkozás

     A Felnőttképzési Akadémia Kft. jogelődje, az ÉROV (Észak-Magyarországi Regionális Oktatási és Vizsgaközpont) Kft. 2013-ban elsődlegesen annak érdekében került megalapításra, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2013. június 3-án elfogadott a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény döntő többségében 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett rendelkezéseinek jogkövető és a mindenkor aktuálisan érvényben lévő törvényi szabályozásának megfelelő, Felnőttképzési Intézmények általi végrehajtásában együttműködő, támogató partnerként közreműködjön.

     A cég egyik tevékenységi köre a Megrendelő (Partner) igényeihez igazodó, teljeskörű Felnőttképzési portfólió megtervezése. Az Engedélyezett Felnőttképzési Intézmények működéshez a hatályos törvényi szabályozásokban előírt, és azoknak jogkövető módon maradéktalanul megfelelő Minőségbiztosítási és Minőségirányítási rendszer kidolgozása, annak folyamatos, naprakészre történő aktualizálása és frissítése.

      Megbízóink részére biztosítjuk a kitűzött célok eléréséhez igénybe venni kívánt humán erőforrás (szakmai megvalósítók) felkészítését a feladatok elvégzésére (képzés, tréning), valamint az ehhez kapcsolódó, egyéni igényekhez igazodó tananyagok kidolgozását, fejlesztését, lektoráltatását, sokszorosítását, e-learning alapokra történő átdolgozását, felprogramozását, az e-learning rendszerhez kapcsolódó önértékelő / vizsgamodul megtervezését és megvalósítását.

       A Felnőttképzési Engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó Képzési programok kidolgozása, testreszabása, Felnőttképzési szakértővel történő előminősítése, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által történő engedélyeztetése során szerzett gyakorlati szakmai tapasztalataink rávilágítottak arra, hogy hazánkban a Támogatott képzésekből kikerülő álláskereső célcsoport a képzések lezárását követően utánkövetésre, mentorálásra, további támogatásra tart igényt annak érdekében, hogy a megszerzett tudást (szakmát, bizonyítványt, kompetenciát) az elsődleges munkaerő piacon hasznosítani tudja.

      Ezen felismerésből kiindulva kidolgoztuk metodikánkat a fentiekben említett célcsoport Munkaerő piacon történő aktív szerepvállalásra történő felkészítésére, a munkavégzéshez szükséges nem szakmai, hanem általános ismereteket biztosító képzés, valamint a társadalmi beilleszkedést elősegítő általános felzárkóztató és képességfejlesztő tréningek, foglalkozások, továbbá kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása útján. Mindezt az egyéni és a regionális munkaerőpiaci igényekhez egyaránt igazodó álláskeresési, munkahelyi- és társadalmi beilleszkedési tanácsadás kidolgozásával és megvalósításával tudtuk biztosítani.

      Mentorálási és tanácsadási programunk egyéni igényekhez igazodó megvalósítása során szereztünk gyakorlati tapasztalatot abban, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megjelenő álláskeresők részére nem elegendő csupán és kizárólag a személyes megjelenés, a személyes tanácsadás és mentorálás, hanem akkor tudunk igazán hatékonyan segíteni és támogatni, amennyiben tevékenységünket elektronikus úton, az interneten keresztül, on-line módon egyaránt elérhetővé tesszük.

     Szolgáltatásaink hozzájárulnak, hogy a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, vagy mentális, szociális, illetve egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső célcsoport egyaránt képes legyen közreműködésünkkel olyan ismereteket, információkat megszerezni, és kompetenciákat elsajátítani, amelyek foglalkoztathatóságának növelését, elhelyezkedési esélyeinek javítását egyaránt szolgálják.

   Szolgáltatásaink szükségességét az is indokolja, hogy az egyik projektünkbe bevont célcsoport, akik a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba, képzésbe nem voltak bevonhatóak, illetve ilyen irányú „megszólításuk” az elmúlt években, a korábbi (egyéb) projektek kivitelezésének kapcsán sikertelennek bizonyult, lehetőséget kaphassanak arra, hogy utat találjanak a nyílt munkaerőpiacra, segítséget, támogatást kapjanak általunk problémáik megoldásában, ezáltal megelőzhető és elkerülhető legyen a társadalomból történő teljes kiszorulásuk, kirekedésük.

    Elsődleges célunk, hogy a bevont célcsoport belássa azt, hogy a motiváció az egyénben fellépő feszültségi állapot csökkentésének vagy optimalizálásának igényéből fakad, egyrészt a belső késztetések megszervezése, másrészt az ösztönzés szinonimája. A motiváció egy komplex jelenség, komplex rendszert alkotva befolyásolja az emberi viselkedést, különféle cselekvésekre késztet, különböző erősségű és dinamikusan változik.

     Miközben fenti célcsoporttal dolgoztunk, s „elhelyezkedésre” buzdítottuk célcsoportunk tagjait, szembesültünk azzal a felismeréssel, hogy nem csupán az „egyéneknek” van szükségük segítségre, támogatásra, hanem azoknak a Szociális szervezeteknek, társadalmi vállalkozásoknak, egyesületeknek egyaránt, akik azirányú tevékenységet folytatnak, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztassanak. Ezen szervezeteknek szüksége van szakmai, pénzügyi tanácsadásra, termékportfóliójának megtervezésének támogatására, a bevezetendő új termék népszerűsítéséhez szükséges marketing és promóciós tevékenységek megtervezésére és támogatására egyaránt.

    A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, vagy foglalkoztatni kívánó szervezetekkel mentori hálózatunkon keresztül kialakított munkakapcsolatunk során egyre több, és több újabb megkeresést, felkérést kaptunk annak érdekében, hogy támogató tevékenységeinket, mentori munkánkat, tanácsadásainkat terjesszük ki, és tegyük elérhetővé a non-profit szektor, valamint azon társadalmi vállalkozások részére egyaránt, amelyek tagjai, alkalmazottai között nincs rehabitált, megváltozott munkaképességű célcsoporttag.

    A már meglévő, működő, üzemelő társadalmi vállalkozásokkal kialakult jó partnerkapcsolataink által egyre több olyan irányú megkeresést kaptunk, hogy támogatási hálózatunkat terjesszük ki azok irányába is, akik most szeretnének megalakulni, elindulni, vegyünk részt pályázataik megírásában, külső értékelésében, véleményezésében, elsődleges bírálatában.

   A társadalmi vállalkozások területén szerzett gyakorlati tapasztalataink rávilágítottak arra a felismerésre, hogy nem elegendő „csupán” a vállalkozást, vagy a célcsoportját képező egyéneket külön-külön támogatni, és tanácsokkal ellátni, hanem külön figyelmet, időt, és energiát kell fordítani arra, hogy az egyes vállalkozási tagok egy egész, összetartó csoporttá kovácsolódjanak össze, s ezt a folyamatot elengedhetetlenül szükséges külsőleg támogatni csapatépítő, kompetenciafejlesztő tréningeken keresztül.

   Teller Ede felismerése alapján, miszerint: „Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog számítani.”, korunk igényeihez és elvárásaihoz igazodva aktív szerepet vállalunk a digitális írástudás terjesztésében, a digitális analfabétizmus visszaszorításában. Ezen küldetésünk minél hatékonyabb, és szélesebb körű megvalósítása érdekében rövid távú terveink között szerepel, hogy aktív megvalósítóként csatlakozzunk a GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése megnevezésű kiemelt projekthez. Ennek érdekében meg is tettük az első lépést, hiszen már érvényes Felnőttképzési Engedéllyel rendelkezünk a projekt megvalósításához szükséges „Első lépések a digitális világba” (IKER 1), valamint az „Önállóan használom az informatikai eszközömet (IKER 2) képzési programokra egyaránt.

Szívügyünkként kezeljük a tehetséggondozást, az együttműködést a környékbeli tanodákkal, és egyéb felzárkóztató kezdeményezésekkel.

Budapest, 2016. augusztus 19.

Dudás Péter
ügyvezető igazgató