Cipőfelsőrész-készítő Szakmai és vizsgakövetelménye

A 26. sorszámú Cipőfelsőrész-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Cipőfelsőrész-készítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség   vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –  

3. PÁLYATÜKÖR

  3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7217Cipőfelsőrész-készítőCipőfelsőrész varró
3.1.3.Cipőfelsőrész-készítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bőrből, műbőrből vagy textilből cipőfelsőrész alkatrészeket szab, előkészít, összeszerel.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– modellrajzot készíteni
– árkalkulációt készíteni
– megtervezni a terméket
– kiválasztani a szükséges anyagokat
– cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni
– cipőfelsőrészt összeállítani
– minőségellenőrzést végezni    
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 542 02Cipőkészítőszakképesítés

 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10256-12Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek
4.4.10265-12Cipőipari gyártmánytervezés
4.5.10264-12Cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveletei
4.6.10263-12Cipőfelsőrész összeállítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10256-12Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletekszóbeli
5.2.4.10265-12Cipőipari gyártmánytervezésgyakorlat (minta készítés alapminta alapján)
5.2.5.10264-12Cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveleteiszóbeli
5.2.6.10263-12Cipőfelsőrész összeállításagyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Cipőfelsőrész készítés
A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgafeladat műszaki dokumentáció alapján: Előkészített alkatrészekből (kiszabva, vékonyítva) egy pár cipőfelsőrészt kell elkészíteni, I. vagy a II.alaptechnológia alkalmazásával, A cipőfelsőrész elsősorban természetes alapanyagokból készüljön, és cipőipari  alapgépekkel, szerszámokkal elkészíthető legyen.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése:  –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, Bőripari anyagok jellemzői, gyártás-előkészítés, cipőfelsőrész gyártástechnológiája.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák.   Bőripari anyagok jellemzői, cipőfelsőrész, kész lábbelik gyártástechnológiája: bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői, tulajdonságai bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása cipőipari gyártás-előkészítő műveletek bőrfeldolgozó ipari előkészítő műveletek cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveletei cipőfelsőrész összeszerelési technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:   A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –    

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Rajzeszközök
6.3.Tervezőasztal
6.4.Kéziszabász-kés
6.5.Munkaasztal
6.6.Szabászgép, gépi szabászkések
6.7.Köszörűgép
6.8.Szélvékonyító gép
6.9.Hasító gép
6.10.Lyukasztó, ringliző gép
6.11.Kéziszerszámok felsőrész készítéshez
6.12.Alapöltésű varrógépek
6.13.Speciális varrógépek
6.14.Speciális célgépek/szélbehajtó,közbélelő/

 7. EGYEBEK