Épület- és szerkezetlakatos Szakmai és vizsgakövetelménye

A 47. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

EGYÉB ADATOK

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

PÁLYATÜKÖR

  3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7321LakatosBányalakatos
3.1.3.Darulakatos
3.1.4.Díszlet-lakatos
3.1.5.Gépbeállító lakatos
3.1.6.Géplakatos
3.1.7.Gépszerelő és –karbantartó lakatos
3.1.8.Karosszéria lakatos
3.1.9.Lemezlakatos
3.1.10.Öntödei géplakatos
3.1.11.Szerkezetlakatos
3.1.12.Vas- és fémszerkezeti lakatos
3.1.13.7515Építményszerkezet-szerelőÉpület- (és építményszerkezet) –szerelő (magasépítés)
3.1.14.Épületszerkezet-szerelő
3.1.15.Szerkezeti szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni
– alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal
– alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nemoldható kötéseket készíteni
– általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel
– egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni
– elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához
– előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
– elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat
– gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni
– képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal
– kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
– korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken
– lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni
– magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni
– oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni
– zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

   SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.7.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.8.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.9.10165-12Épületlakatos feladatok
4.10.10167-12Magasban végzett lakatos feladatok
4.11.10168-12Szerkezetlakatos feladatok

5.  VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemszóbeli, gyakorlati
5.2.7.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.8.10166-12Gépészeti kötési feladatokszóbeli, gyakorlati
5.2.9.10165-12Épületlakatos feladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.10.10167-12Magasban végzett lakatos feladatokszóbeli
5.2.11.10168-12Szerkezetlakatos feladatokírásbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek
A vizsgafeladat ismertetése: Adott tervdokumentáció alapján készítsen munkadarabot, amely tartalmaz: szerszámok és készülékek meghatározását darabolást előrajzolást mérést, mérés ellenőrzést fúrási, süllyesztési műveleteket általános él letörést, sorjázást menetfúrást, menetmetszést szegecselést képlékenyalakítást hegesztést felületkezelést szerelést   Munkavégzése során használja a szabványokat, katalógusokat, az elvégzett gyakorlati munkafeladatot dokumentálja, az elkészült munkadarabot minősítse a mindenkori szabványok szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  
A vizsgafeladat megnevezése: Munkatervezés
A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli feladatsor tartalmazza: anyagminőség kiválasztását méretszámításokat, méretezéseket szakmai számításokat műveleti sorrendterv meghatározását mérő és ellenőrző eszközöket anyag és munka költség számításokat
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:   A szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák:   Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai Emelési kézjelek alkalmazása A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei A munkahely biztonságos kialakításának követelményei Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése   Gyártási és szereléstechnológiai folyamatok Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Sajtoló-ponthegesztés biztonsága   Látványtervek értelmezése Fémek képlékenyalakítása Fémek tulajdonságai   Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások Készülékkészítési alapismeretek Roncsolásmentes anyagvizsgálat Szerelési családfa értelmezése Gyártási és szerelési technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Állványok
6.3.Anyagmozgató eszközök
6.4.Bak
6.5.Egyéni védőeszközök
6.6.Emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök
6.7.Forrasztás eszközei
6.8.Hajlítógép
6.9.Hegesztés eszközei
6.10.Hengerítőgép
6.11.Kéziszerszámok
6.12.Kisgépek
6.13.Mérőeszközök, ellenőrzőeszközök
6.14.Munkavédelmi eszközök
6.15.Rögzítő elemek
6.16.Számítógép
6.17.Szerszámgépek
6.18.Táblaolló

    7. EGYEBEK